Læge Annemette Als
Betaling ved aktindsigt og udlevering af kopi af patientjournal

Lægen kan kræve 10 kr. pr. edb-udskriftside, dog maks. 200 kr.